Search

Tjänster

Grundarbeten 
Platta på mark eller krypgrund samt murning för källare eller suterräng för både utbyggnader och nyproduktion. Vid gjutning användas oftast ALBA grundbalkar av lättklinkerbetong som kombinerar gjutform, kantbalk och isolering. ALBA balkar står stabilt och medför snabb montering samt mindre åtgång av betong och armering på arbetsplatsen. 

Dränering och isolering husgrunder 
SanMAB använder produkter från Fuktspärrteknik och är Säker grund certifierad. 

Gammal asfalt på källarväggen avlägsnas effektivt med ytfräs monterad på grävmaskin. Optidrain isolerskivor monteras därefter och kläs med Optiwebduk som är vattentät utifrån men diffusionsöppen inifrån. Därigenom uppnås hög isolerförmåga eftersom skivorna enbart behöver leda bort fukt från källarväggen. 

Avloppsanläggningar 
SanMAB har genomgått Maskinentreprenörernas diplomutbildning för små avlopp. 

SanMAB säljer och installerar anläggningar från Eloy - Svensk Avloppsrening. Eloy är ett globalt företag med över 50 år i branschen och är idag en av Europas största producent av avloppssystem. I produktsortimentet finns reningsverk för både WC och BDT, slutna tankar, oljeavskiljare, fettavskiljare och tankar för uppsamling av regnvatten. Fördelen med tankar jämfört med markbaserad rening är att dessa anläggningar inte behöver grävas om efter uppnådd livslängd. Reningsverken är CE-märkta och klarar alla miljökrav samt finns tillgängliga i betong eller plast. Betong är extra stark och tålig samt lätt att installera även i högt grundvatten. Därtill kan i många fall befintliga schaktmassor användas vid återfyllnad. Betong är därför att föredra då det är möjligt att lyfta anläggningen på plats. 

De vanligaste anläggningarna är minireningsverken Oxyfix och X-Perco vars tankar fungerar med självfall och erbjuds med 15 års garanti. Oxyfix har utloppet placerat strax under inloppets nivå vilket är en fördel när anläggningen placeras på yta med plan marknivå eftersom det annars kan krävas pumpbrunn för att nå efterbehandling. Oxyfix reningsprocess kräver dock el till luftpump. X-Perco är ett kompaktfilter som inte kräver el men har ett utlopp placerat betydligt lägre än inloppet. Finns möjlighet att placera efterbehandling i slänt som är tillräckligt mycket lägre kan X-Perco dock vara ett lämpligt alternativ för att minimera elförbrukning och behov av pumpar.   

Kabelförläggning
Med erfarenhet av kabelförläggning av el och fiber för stamnät och servisledningar.  

Anläggning 
Maskinbaserade anläggningsarbete för vägar, diken, infarter, parkeringar, gräsmattor, murar och stenläggningar. 

Snöröjning och sandning 
VIlket sköts åt Dalecarlia hotel & SPA och ett femtiotal andra företag och privatpersoner i Tällberg med omnejd. 

Trädfällning 
Möjlighet till bortforsling av ris och försäljning av virke och ved. 

Grävmaskin kan utrustas med trädklipp/energiklipp för röjning eller gallring av träd med diameter upp till 25 - 30 cm beroende på träslagets hårdhet. Detta är särskilt lämpligt i eftersatta bestånd, åkerkanter eller väggrenar eftersom ris och stockar kan läggas i högar för bortforsling direkt jämfört med manuell röjning eller huggning.

Personalutbildningar 
 • Arbete på väg 1.1,1.2,1.3 & 2.1
 • BAS-P och BAS-U
 • EBR Kabelförläggning
 • ESA Instruerad
 • Schaktansvarig – Säker schakt
 • HLR
 • Mobila arbetsplattformar
 • Motorsågskörkort
 • Robust fiber
 • Safe Construction Training
 • Säkra lyft

Möjlighet till ROT eller RUT för flera av tjänsterna. 
Kontakta gärna vid behov av andra maskinentreprenader.