Search

Tjänster

Grundarbeten 
Platta på mark eller krypgrund samt murning för källare eller suterräng för både utbyggnader och nyproduktion. Vid gjutning användas oftast ALBA grundbalkar av lättklinkerbetong som kombinerar gjutform, kantbalk och isolering. ALBA balkar står stabilt och medför snabb montering samt mindre åtgång av betong och armering på arbetsplatsen. 

Dränering och isolering husgrunder 
SanMAB använder produkter från Fuktspärrteknik och är Säker grund certifierad. 

Gammal asfalt på källarväggen avlägsnas effektivt med ytfräs monterad på grävmaskin. Optidrain isolerskivor monteras därefter och kläs med Optiwebduk som är vattentät utifrån men diffusionsöppen inifrån. Därigenom uppnås hög isolerförmåga eftersom skivorna enbart behöver leda bort fukt från källarväggen. 

Enskilda avlopp 
SanMAB har genomgått Maskinentreprenörernas diplomutbildning för små avlopp. samt säljer och installerar anläggningar från Eloy – Svensk Avloppsrening. Deras produktsortiment består av robusta och enkla reningsverk för WC och BDT, enbart BDT-rening, slutna tankar, oljeavskiljare, fettavskiljare och regnvattentankar. Samtliga produkter är CE-märkta och kan anpassas för att klarar alla miljökrav. Huvudsakligen kommer tankar från Eloy Waters fabrik i Belgien. Eloy Water har varit verksam sedan år 1965 och är idag en av Europas största producent av avloppssystem med närvaro i 25 länder. 

För rening av WC och BDT finns två alternativ, minireningsverket Oxyfix och filtertanken X-Perco. Båda fungerar med självfall genom hela systemet, renar utan kemikalier och fungerar lika bra även vid ojämn belastning. Fördelar med dessa jämfört med traditionell infiltration eller markbädd är att tankarna tar upp mindre yta, har längre livslängd och inte behöver grävas om. Beroende på val av serviceavtal eller egenkontroll har tankarna 10 eller 15 års garanti. För mindre anläggningar av Oxyfix hanteras alla tre reningsstegen, slamavskiljning, biologiskt steg och klarsteg i samma tank. I det biologiska steget finns biobärare som varken täpps igen eller behöver bytas ut. För syretillförsel krävs en separat monterad luftpump dock med enkelt underhåll och enbart en årlig energiförbrukning på cirka 400kw för 5 pe. X-Perco fungerar utan varken elektronik eller pumpar vilket gör X-Perco särskilt lämplig för fritidsboende. X-Perco skapar ett kretsloppssystem med den naturliga restprodukten Xylit som filtermaterial. Xylit har en garanterad livslängd på 10 eller 12 år och kan därefter hämtas med slamsugbil för kompostering. Det finns 50 000 installerade Oxyfix och 3 000 X-Perco världen över. 

Normalt sett installeras betongtankar då de är extra starka och lätt att installera även vid högt grundvatten. Därtill kan i många fall befintliga schaktmassor användas vid återfyllnad. Tankar finns dock även tillgängliga i plast för installation vid platser svåråtkomliga för större maskiner. 

Kabelförläggning
Med erfarenhet av kabelförläggning av el och fiber för stamnät och servisledningar.  

Anläggning 
Maskinbaserade anläggningsarbete för vägar, diken, infarter, parkeringar, gräsmattor, murar och stenläggningar. 

Snöröjning och sandning 
VIlket sköts åt Dalecarlia hotel & SPA och ett femtiotal andra företag och privatpersoner i Tällberg med omnejd. 

Skogsavverkning och trädfällning 
Möjlighet till bortforsling av ris och försäljning av virke och ved. 

Grävmaskin kan utrustas med trädklipp/energiklipp för röjning eller gallring av träd med diameter upp till 25 - 30 cm beroende på träslagets hårdhet. Detta är särskilt lämpligt i eftersatta bestånd, åkerkanter eller väggrenar eftersom ris och stockar kan läggas i högar för bortforsling direkt jämfört med manuell röjning eller huggning.

Personalutbildningar 
 • Arbete på väg 1.1,1.2,1.3 & 2.1
 • BAS-P och BAS-U
 • EBR Kabelförläggning
 • ESA Instruerad
 • Schaktansvarig – Säker schakt
 • HLR
 • Mobila arbetsplattformar
 • Motorsågskörkort
 • Robust fiber
 • Safe Construction Training
 • Säkra lyft

Möjlighet till ROT eller RUT för flera av tjänsterna. 
Hör av er för mer infomation och kontakta gärna vid behov av andra maskinentreprenader.